\"\"\"\"\"\"
\"\"
Výzva pre dokumentaristov, ktorí hľadajú najúčinnejšie cesty vývoja svojho projektu!
Do programu experti vybrali 6 projektov

NOVINKA!! Ondrej Starinský, šéfdramaturg Dokumentárnej a vzdelávacej tvorby RTVS, prijal pozvanie medzi expertov na seminári Dox in Vitro.DOX IN VITRO je určený pre mladých producentov a dokumentaristov, ktorí sa predstavia \“skutočnému svetu\“ európskeho filmového trhu dokumentárnych filmov. Workshop sa zameria na vývoj dokumentárnych filmov pod vedením skúsených tútorov a zdôrazňuje úlohu a potrebu koprodukcií v dokumentárnom sektore.

 

SEMINÁR OTVORENÝ PRE VEREJNOSŤ (10. september 2018)

Hlavnou témou jednodňového seminára je tvorba dokumentárnych filmov pre regionálny a medzinárodný trh. Prostredníctvom prezentácií popredných medzinárodných odborníkov a prípadových štúdií o nedávnych medzinárodne úspešných dokumentoch sa zameriame na rozprávanie príbehov, ktoré môžu \“cestovať\“(teritoriálne uplatnenie). Budeme hovoriť o kreatívnych prístupoch v rozprávaní príbehu a trendoch na európskom trhu dokumentárnych filmov.UZAVRETÝ WORKSHOP (11. september 2018) 

Workshop je vašou príležitosťou vyvíjať svoj dokumentárny projekt pod vedením renomovaných medzinárodných odborníkov v oblasti dokumentu. Získate podnety a spätnú väzbu k dôležitým rozhodnutiam týkajúcim sa ďalšieho vývoja, vrátane naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania. Celý tento proces prebieha v malých skupinách pod tvorivým dohľadom medzinárodných profesionálov.

 

Vybraní účastníci s projektom budú mať možnosť počas celodenného workshopu konzultovať projekty s medzinárodne renomovanými lektormi:

OVE RISHØJ JENSEN (Dánsko)
European Documentary Network, Dánsko
European Documentary Network, DánskoOve pracuje pre EDN od roku 2003. Organizuje  projekcie dokumentárnych filmov, workshopy, semináre a masterclassy. Podieľa sa  na selekcii dokumentárnych projektov pre workshopy a prezentácie (pitching sessions). Ove sa dramaturgicky podieľal a/alebo organizoval niekoľko EDN podujatí ako napríklad  The Greek Documentary Lab, New Platforms – New Politics, Twelve for the Future. Manažuje aj účasť EDN na filmových trhoch (European Film Market, Sunny Side of the DocMIPDOC). Spolupracuje s organizáciami a festivalmi zameranými na dokumentárny film, pre ktoré pripravuje na mieru šité masterclassy, semináre a workshopy.

LISELOT VERBRUGGE (Holandsko)
Dox Consulting
V roku 2018 založila Liselot spolu s Danielom Saltzwedelom a Petrom Jaegerom  Dox Consulting in 2018. Táto platforma poskytuje poradenstvo a pomoc pri výrobe a distribúcii dokumentárnych filmov. Liselot absolvovala filmovú produkciu na Dutch Film Academy v 2007. Niekoľko rokov pracovala vo filmovej produkcii neskôr ako špecialista pre uvádzanie titulov na festivaloch a trhoch (festival and market producer) na IDFA Forum a Cinekid for Professionals. Pracovala tiež ako TV sales Manager od roku 2013 do 2018, pre Autlook Filmsales a NPO sales.

BORIS MITIC (Srbsko)
Dokumentarista
Boris žil na niekoľkých kontinentoch, pracoval niekoľko rokov v najprestížnejších svetových médiách, tak pochopil niekoľko vecí a rozhodol sa venovať zvyšok svojho života tvorivému rodičovstvu, tvorivému futbalu a tvorivým dokumentom: cigánska recyklačná sága Šialeného Maxa, klaustrofobická tragikomédia absurdna, satirická dokumentárna rozprávka, podobenstvo o dobrom pocite z Ničoho (In Praise of Nothing). 4 filmy, 200+ festivaly, 20 ocenení, 20 vysieľatelov, celosvetové prednášky.

ONDREJ STARINSKÝ (Slovensko)
Šéfdramaturg Dokumentárnej a vzdelávacej tvorby RTVS

Študoval filmovú teóriu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (absolvoval v roku 2005). Odvtedy pracoval v oblasti PR, produkcie, programovania pre niekoľko slovenských filmových festivalov (MFF Bratislava, Art Film Fest Košice, Mfk Febiofest, 4 Živly filmový seminár v Banskej Štiavnici). Pracoval aj v Nadácii otvorenej spoločnosti (NOS – OSF), kde zorganizoval Novinársku cenu a kde bol manažérom pre médiá. Istý čas pôsobil ako fundraiser na Petit Academy Foundation a v Denníku N. Od októbra 2016 je šéfdramaturgom Dokumentárnej a vzdelávacej tvorby v Rádiu a televízii Slovenska.

Termín: 10. – 11. 9. 2018
Miesto: Hotel Park Avenue, Beethovenova 3, Piešťany, Slovensko

Účastnícky poplatok za workhop:
Zahraniční účastníci – 100 EUR
SLOVENSKÍ ÚČASTNÍCI POPLATOK ZA WORKSHOP NEPLATIA.

Uzávierka prihlasovania:

S PROJEKTOM: 16. august 2018
BEZ PROJEKTU: 30. august 2018

Program
Programme

Prihláška a bližšie info v slovenčine
Application and info in English

Prihlášky prijímajú:
Creative Europe Desk Slovensko, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava, Tel.: 02/526 36 935
media@cedslovakia.euwww.cedslovakia.eu 

Cinematik, s.r.o., Bitúnková 23, 900 31 Stupava, Tel.: 0948 445 565, info@cinematik.skwww.cinematik.sk