Stručný prehľad európskych TV vysielateľov, ich zodpovedných dramaturgov a nákupcov.

Drama Directory – Your Guide to European TV Drama Commissioning Editors and Buyers.