V roku 2021 boli ocenené vynikajúce výsledky a kreativita pri prezentácii hodnôt NEB. Ceny prilákali viac ako 2000 výnimočných projektov a nápadov, ktoré pomohli formovať koncepciu a inšpirovali rozvoj iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

Druhý ročník cien Nový európsky Bauhaus bude v roku 2022 pokračovať!

Ak máte estetický, udržateľný a inkluzívny projekt alebo koncepciu, zvážte možnosť prihlásiť sa do jednej z týchto kategórií:

Príklady v rámci okruhu A musia byť v čase podania žiadosti už dokončené, projekty staršie ako 2 roky sa nemôžu prihlásiť. Koncepty, prototypy a riešenia (nástroje, metódy, nápady), ktoré neboli realizované v reálnom kontexte, nie sú oprávnené. Žiadateľmi môžu byť obyvatelia EÚ aj mimo EÚ, pokiaľ sa ich príklady fyzicky nachádzajú alebo boli realizované v EÚ.

NEW EUROPEAN BAUHAUS RISING STARS: koncepty alebo nápady predložené mladými talentmi (do 30 rokov)

Koncepcie/nápady v rámci línie B môžu byť v rôznych štádiách vývoja od počiatočných koncepcií až po úroveň prototypu a mali by byť predložené spolu s plánom rozvoja, v ktorom sa uvedú predpokladané kroky plánované na ďalší rozvoj, propagáciu a/alebo realizáciu koncepcie/nápadu s osobitným dôrazom na rok nasledujúci po podaní prihlášky. Žiadateľmi môžu byť osoby s trvalým pobytom v EÚ alebo mimo EÚ, pokiaľ sa ich koncepcia/nápad má rozvíjať a realizovať v EÚ.

    Opätovné spojenie s prírodou
    Obnovenie pocitu spolupatričnosti
    Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
    Formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora myslenia v rámci životného cyklu

Viac informácií o oblastiach, kategóriách a kritériách oprávnenosti nájdete v nižšie uvedenej príručke pre žiadateľov.


Prihlášky budú otvorené od 18. januára 11:00 SEČ do 28. februára 2022 – 19:00 SEČ

 

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/