e:course | The Art of Negotiation
Umenie vyjednávať je v dnešnej dobe nevyhnutné pre dosiahnutie úspechu v medzinárodnom obchode. V našom kurze vás povedú uznávaní experti, ktorí ponúkajú teoretické vedomosti a praktické nástroje na zvládnutie tohto umenia.

Kurz pozostáva z 8 kapitol | 30 videií | počet hodín: približne. 12 – 16 h.

e:course | Storytelling for TV Drama
Témy:

·         hľadanie emócie | sveta | postavy | zápletky
 
·         3-aktová štruktúra
 
·         Poznaj svojich divákov
 
·         Pitching
 
·         Chápanie spisovateľov a seriálových autorov
 
·         Prípadová štúdia: LAW & ORDER / Právo a poriadok

Kurz pozostáva z 12 kapitol | počet vyučovacích hodín približne 8 – 12 h | prístup je povolený jednej osobe na troch zariadeniach po dobu 6 mesiacov 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Dostupné sú štipendiá pre profesionálov

Uzávierka prihlasovania:
info doplníme

Viac informácií a prihlasovanie

Kontakt:
Email