Hlavný organizátor: Slovenská národná galéria / Kunsthalle Bratislava (SK)
 
Partneri: Rotor – Centre for Contemporary Art, Graz, Rakúsko, Schafhof – European House of Art Upper Bavaria, Munich – Freising, Nemecko, La Box / ENSA Bourges, Francúzsko, Futura – Centre for Contemporary Art, Prague, Česká republika, T-TUDOK Inc. – TÁRKI-TUDOK Centre for Knowledge Management and Educational Research, Budapest, Maďarsko
 
Výška grantu: 200.000,- EUR
 

Eastern Sugar je medzinárodný interdisciplinárny projekt súčasného umenia s výrazným vzdelávacím presahom iniciovaný Kunsthalle Bratislava (“KHB”) a výtvarníčkou Ilonou Németh. Jeho cieľom je realizovať výskum, medzinárodnú spoluprácu kurátorov, vytvorenie nových umeleckých diel, päť medzinárodných kolektívnych výstav, participatívne inštalácie, prácu s návštevníkmi, vzdelávacie programy a interdisciplinárnu publikáciu a všetkými týmito aktivitami preskúmať históriu, súčasnosť a  procesy prebiehajúce v európskom cukrovarníckom priemysle. Cukor tak môžeme vnímať ako metaforu pre neustále sa transformujúcu Európu. Popri prezentácii už existujúcich častí diela / výstavy Eastern Sugar projekt dáva priestor na hlbší výskum, rozpracovanie a vznik ďalších diel nielen Ilone Németh, ale aj ďalším umelcom. Projekt prizýva kurátorov partnerských organizácií, aby rozvíjali vlastný výskum nasledujúc tie aspekty témy, ktorá ich najviac zaujíma. Miestni kurátori v spolupráci s hosťujúcim kurátorom oslovia miestnych a zahraničných umelcov, aby predstavili vlastný pohľad na tému. Každá z výstav projektu tak bude jedinečná, s prihliadnutím na konkrétny socio-politický kontext v danej krajine.Výsledky výskumu, poznatky k téme a postrehy expertov z oblasti ekonómie, sociológie, politológie, histórie ako aj od kurátorov, kunsthistorikov a teoretikov umenia doplnené bohatým obrazovým materiálom ponúkne obsiahla publikácia Eastern Sugar, ktorú Kunsthalle vydá na sklonku roku 2020.