European Audiovisial Enterpreneurs (EAVE) je jedným z popredných poskytovateľov tréningových a vývojových programov pre producentov v Európe.

Baltic Bridge East by West (B’EST) je podujatie je určené pre skúsených producentov celovečerných filmov, ktorí majú záujem pracovať na medzinárodnej úrovni a vytvárať tak dlhodobé tvorivé aj obchodné partnerstvá medzi Európou, Ruskom a inými tzv. CIS krajinami.
Uzávierka prihlasovania:
15. jún 2015

EAVE Plus je workshop pre skúsených nezávislých producentov s medzinárodnými skúsenosťami.
Uzávierka prihlasovania:
19. jún 2015

Puentes – Europe Latin America Producers Workshop je určený skúseným producentom, ktorí majú záujem pracovať na medzinárodnej úrovni a vytvárať dlhodobé tvorivé a obchodné vzťahy medzi Európou a Latinskou Amerikou.
Uzávierka prihlasovania:
august 2015

Producers Workshop je intenzívny celoročný program zameraný na vývoj hraných a dokumentárnych projektov.
Uzávierka prihlasovania:
18. september 2015

EAVE Marketing Workshop je intenzívny tréning pre filmových profesionálov pokrývajúci všetky dôležité stupne marketingu filmu.
Uzávierka prihlasovania:
1. október 2015

Podujatia sú organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Kontakt:
Email