Intenzívny štvordňový workshop pre producentov s medzinárodnými skúsenosťami. Zameriava sa na posilnenie finančnej kapacity a schopnosť uspieť na európskom a globálnom audiovizuálnom trhu.
EAVE + spojí na štyri dni 15 producentov s cieľom diskutovať o ich firemných štruktúrach a riadiacich postupoch spolu s významnými odborníkmi z oblasti filmového priemyslu.
 
V interaktívnych role-plays, dizajnovom myslení a cvičeniach zameraných na plánovanie vývoja scenárov, skupinovej práci, individuálnom koučingu a interdisciplinárnom prístupe sa workshop EAVE + bude zaoberať obchodnou stránkou riadenia produkčnej spoločnosti.
Špičkoví tréneri v oblasti podnikania a manažmentu budú skúmať témy ako riadenie cashflow, vedenie, firemné stratégie, rokovanie s finančníkmi a partnermi a získavanie financií od investorov.
 
Termín a miesto:
31. 3. – 5. 4. 2020, Luxembursko
 
Uzávierka prihlasovania:
27. 1. 2020
 
Viac informácií