Uzávierka prihlasovania: 7. 2. 2023

Intenzívny, štvordňový workshop pre producentov s medzinárodnými skúsenosťami. Cieľom je posilniť finančnú kapacitu a schopnosť uspieť na európskom a svetovom audiovizuálnom trhu.
Hlavnou témou 13. ročníka je transformácia a udržateľnosť organizácií v čase krízy. Medzi ďalšie témy patrí: riadenie cashflow, stratégia spoločnosti, jednanie s financičmi a partnermi, získavanie finančných prostriedkov od investorov a vytváranie životaschopných obchodných modelov pre budúcnosť.
Termín a miesto:
31.3.2023 – 05.4.2023, Luxembursko/LU
Uzávierka prihlasovania:
7. 2. 2023
Viac informácií