European Audiovisial Enterpreneurs (EAVE) je jedným z popredných poskytovateľov tréningových a vývojových programov pre producentov v Európe.

Workshopy EAVE sú určené pre producentov (hraných aj dokumentárnych filmov), ktorí aktívne pôsobia v oblasti filmu a televízie, ale aj pre profesionálov zo súvisiacich oblastí (napr. zodpovední dramaturgovia, zástupcovia festivalov a trhov, investori, právnici, finančníci).

EAVE European Producers Workshop pozostáva z troch workshopov.

Počas prvých dvoch workshopov účastníci pracujú v skupinách vedených skúsenými producentmi, spolu s expertmi na analýzu scenárov, vývoj a produkciu, financovanie, právne aspekty koprodukcie, marketingu, prezentácie projektov a iných. Počas tretieho workshopu 50-60 kľúčových osobností audiovizuálneho priemyslu sa k nim pripojí aby prediskutovali jednotlivé projekty.

Dátum a miesto:
1. Workshop

2. – 9. marec 2017, Luxemburg/Luxembursko

2. Workshop
jún 2017, Łódź/Poľsko

3. Workshop
23. – 30. október 2017, Kodaň/Dánsko

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
16. september 2016

Viac informácií  

Kontakt:
Email