European Audiovisial Enterpreneurs (EAVE) je jedným z popredných poskytovateľov tréningových a vývojových programov pre producentov v Európe.
 
Workshopy EAVE sú určené pre producentov (hraných aj dokumentárnych filmov), ktorí aktívne pôsobia v oblasti filmu a televízie, ale aj pre profesionálov zo súvisiacich oblastí (napr. zodpovední dramaturgovia, zástupcovia festivalov a trhov, investori, právnici, finančníci).
 
EAVE European Producers Workshop pozostáva z troch workshopov.
 
Počas prvých dvoch workshopov účastníci pracujú v skupinách vedených skúsenými producentmi, spolu s expertmi na analýzu scenárov, vývoj a produkciu, financovanie, právne aspekty koprodukcie, marketingu, prezentácie projektov a iných. Počas tretieho workshopu 50-60 kľúčových osobností audiovizuálneho priemyslu sa k nim pripojí aby prediskutovali jednotlivé projekty.
 
Dátum a miesto:
1. Workshop
8. – 15. 3. 2018, Luxemburg/Luxembursko
 
2. Workshop
jún 2018, Stavanger/Nórsko
 
3. Workshop
október 201, Santiago de Compostella /Španielsko
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
1. 9. 2017
 
Viac informácií                      
Kontakt:
Email