European Audiovisial Enterpreneurs (EAVE) je jedným z popredných poskytovateľov tréningových a vývojových programov pre producentov v Európe.
Workshopy EAVE sú určené pre producentov (hraných aj dokumentárnych filmov), ktorí aktívne pôsobia v oblasti filmu a televízie, ale aj pre profesionálov zo súvisiacich oblastí (napr. zodpovední dramaturgovia, zástupcovia festivalov a trhov, investori, právnici, finančníci).
 
EAVE European Producers Workshop pozostáva z troch workshopov.
 
Počas prvých dvoch workshopov účastníci pracujú v skupinách vedených skúsenými producentmi, spolu s expertmi na analýzu scenárov, vývoj a produkciu, financovanie, právne aspekty koprodukcie, marketingu, prezentácie projektov a iných. Počas tretieho workshopu 50-60 kľúčových osobností audiovizuálneho priemyslu sa k nim pripojí aby prediskutovali jednotlivé projekty.
 
Dátum a miesto:
1. Workshop
8. – 15. marec 2019, Luxemburg/Luxembursko
 
2. Workshop
jún 2019, Srbsko
 
3. Workshop
október 2019, Lipsko/Nemecko
 
Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
 
Uzávierka prihlasovania:
31. august 2018
 
Viac informácií  
Kontakt:
Email