EAVE Film Marketing Workshop je intenzívny tréning pre filmových profesionálov pokrývajúci všetky dôležité stupne marketingu filmu.

Pozostáva z prezentácií, diskusií a osobných konzultácií s renomovanými profesionálmi z danej oblasti. Je určený najmä pre producentov, ktorí chcú hlbšie pochopiť marketingový proces, či už v širšom kontexte alebo v rámci jednotlivých filmov. Avšak je určený aj pre distribútorov, obchodných zástupcov či zamestnancov marketingových oddelení.

Termín a miesto:
16. – 20. november 2016, Luxemburg

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
30. september 2016

Viac informácií

Kontakt:
Email