Intenzívny päťdňový workshop zameraný na marketing filmového projektu je určený producentom, distribútorom, sales agentom, pracovníkom marketingových oddelení, ale aj zástupcom filmových fondov a inštitúcií (max. 30 účastníkov). Workshop ponúka prehľad o klasických marketingových nástrojoch a najnovších trendoch v digitálnom PR a marketingu, sociálnych sieťach a budovaní publika.

Termín a miesto:
 8. 11. 2022 – 13. 11. 2022, Luxemburg/LU

Kurzovné:
2000 EUR (s projektom) / 1600 EUR (bez projektu); 1700 EUR/1300 EUR pre absolventov EAVE Producers Workshop, Film Financie Forum a EAVE+ a partnerov Europa International, Europa Distribution, CICAE a EUROVOD
EAVE poskytuje STIPENDIA

Uzávierka prihlasovania:
12. 7. 2022

Viac informácií