Prestížny vzdelávací program pre 50 európskych producentov pozostáva z troch – týždenných rezidenčných workshopov, počas ktorých účastníci spolupracujú so skúsenými filmovými profesionálmi a odborníkmi na svojich projektoch, navštevujú prednášky na témy financovania, právnych otázok, marketingu, pitchingu a ďalších. 
Na treťom stretnutí sa na programe zúčastňuje 60 zástupcov národných a regionálnych fondov, sales agenti, zástupcovia TV z celej Európy, ktorým majú účastníci možnosť predstaviť svoje projekty a nadviazať budúcu spoluprácu.
 
Termín a miesto:
Workshop 1: 3. – 10. marca 2023, Luxemburg (Luxembursko)
Workshop 2: 11. – 17. júna 2023, Alpbach (Rakúsko)
Workshop 3: október 2023, Holandsko
 
Kurzovné:
3000 EUR (účastníci s projektom) / 2000 EUR (účastníci bez projektu)
EAVE poskytuje ŠTIPENDIÁ približne 8 účastníkom
 
Uzávierka prihlasovania:
29. 8. 2022
 
Viac informácií