EAVE+ je workshop pre nezávislých producentov s medzinárodnými skúsenosťami.

Vybraných bude 12-15 producentov so záujmom rozšíriť si svoje skúsenosti na medzinárodnej úrovni.

Termín a miesto:
7. – 10. január 2015, Luxemburg

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií

Uzávierka prihlasovania:
11. november 2014

Kontakt:
Email