EAVE+ je workshop pre nezávislých skúsených producentov s medzinárodnými skúsenosťami.

Vybraných bude 12-15 producentov so záujmom rozšíriť si svoje skúsenosti na medzinárodnej úrovni.

Termín a miesto:
17. – 21. september 2014, Luxemburg

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Viac informácií

Uzávierka prihlasovania:
19. jún 2014

Kontakt:
Email