Európska sieť dokumentaristov (EDN) vydáva každoročne publikáciu pod názvom EDN Co-production Guide – nástroj pre medzinárodné financovanie dokumentárnych filmov.

On-line príručka poskytuje informácie o možnostiach koprodukovania dokumentárnych filmov v Európe.

EDN Co-production Guide obsahuje:
– charakteristiku koprodukčných fondov 30 krajín
– príručku financovania koprodukcií v každej z 30 krajín
– názvy koprodukčných projektov a produkčných spoločností
– kontakty, relevantné linky a zoznam organizácií
– fórum pre členov siete EDN, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti z koprodukcií

Príručka je určená pre producentov s dokumentárnym projektom, ktorí hľadajú medzinárodných koprodukčných partnerov.

EDN Co-production Guide