Žiadosti do 3. výzvy EFFEA bude možné podávať od 15. januára 2024 do 19. marca 2024. Vybraných bude približne 50 rezidenčných pobytov, na ktorých sa zúčastní 50 začínajúcich umelcov v spolupráci s minimálne 2 festivalmi z rôznych krajín. Prihlasovať sa môžu všetky umelecké festivaly z členských štátov EÚ, Kreatívnej Európy a ďalších zahrnutých krajín zaregistrované na stránke FestivalFinder.eu.

Čo je rezidencia EFFEA?
Rezidencia EFFEA je rezidenčný program pre umelcov, ktorý spoločne realizuje vedúci festival a najmenej dva partnerské festivaly, každý z inej oprávnenej krajiny. Poskytuje začínajúcim umelcom príležitosť preskúmať svoje nápady a tvorivé projekty, či už ide o originálne diela alebo vývoj už existujúcich, tým, že im poskytne vyhradený čas, priestor a podporu. V tomto rámci umelci nadväzujú úzke vzťahy s programátormi festivalov, pričom sa zdôrazňuje záväzok presahujúci rámec jedinej prezentácie. Cieľom je vytvoriť trvalé a zmysluplné prepojenia medzi umelcami, festivalmi a publikom.

Viac informácií tu