Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo 17. decembra 2019 Výzvu na predkladanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026. Slovenské mestá s ambíciou uchádzať sa o titul EHMK na rok 2026 v reakcii na túto výzvu vyplnia prihlášku. Všetky prihlášky musia byť zaslané najneskôr 15. decembra 2020. Mestá musia písomne avizovať zámer predložiť prihlášku najneskôr do 15. novembra 2020. 
 
Každá prihláška musí vychádzať z výrazného kultúrneho programu so silným európskym rozmerom. Kultúrny program musí pokrývať rok, na ktorý sa titul EHMK udeľuje a musí sa vypracovať zvlášť na tento účel.
 
Kandidátske mestá uvádzame v abecednom poradí:
 
https://hlohovec2026.sk/
 
https://www.nitra2026.eu/
 
https://www.trencin2026.sk/
 
https://trnava2026.sk/
 
https://www.presov2026.eu/
 
hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, predchádzajúce EHMK vrátane susedných Košíc ukázali, že hosťovanie titulu môže byť príležitosťou na kultúrny reštart celého mesta a regeneráciu mestských kultúrnych centier.
 
„Zapojenie sa do projektu EHMK môže priniesť Prešovu niekoľko významných benefitov vo všetkých oblastiach. Pre víťazné mesto sú pripravené investície v desiatkach miliónov eur vrátane investícií v oblasti infraštruktúry a finančná cena vo výške 1,5 milióna eur. Vďaka tomuto projektu taktiež môžu vzniknúť stovky nových a udržateľných pracovných miest v oblasti kultúry,“ povedal Tomek.
 
V rámci projektu EHMK by bolo podľa hovorcu mesta možné uskutočniť komplexnú zmenu tváre mesta a jeho prerod na kultúrneho lídra v európskom meradle. Realizovala by sa transformácia mesta v oblasti infraštruktúry, kultúry, kreatívneho priemyslu a povedomia obyvateľov. Vznikla by kultúrna stratégia a udržateľnosť rozvoja kultúry v horizonte 20 rokov. Okrem toho by sa zvýšilo povedomie o meste Prešov doma i v zahraničí. Na príprave už teraz intenzívne pracuje tím odborníkov a zástupcov z kultúrneho sektora.
 
 
https://zilina2026.eu/