EKRAN+ je medzinárodný tréningový program zameraný na tvorivý predprodukčný proces. Účastníci sa počas tohto tréningového programu zameriavajú na skúmanie, identifikáciu a vylepšovanie charakteru a vizuálneho jazyka filmu.

Zameriava sa na treatmenty/scenáre a produkciu 2 scén z každého scenára/treatmentu.

Proces zahŕňa:
– vývoj treatmentu/scenára
– príprava na nakrúcanie; kasting, storyboardy a individuálne konzultácie s tútormi
– nakrúcanie; konzultácie týkajúce sa réžie
– strih; konzultácie týkajúce sa strihu
– vyhodnocovanie; individuálne, skupinové analýzy vyprodukovaných scén

Session 1:
2. – 6. marec 2015
Účastníci: režiséri a scenáristi (9 tímov).

Session 2:
20. – 29. apríl 2015
Účastníci: režiséri a scenáristi (9 tímov)

Session 3:
22. jún – 1. júl 2015
Účastníci: režiséri, scenáristi a kameramani (9 tímov)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
10. december 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email