EKRAN+ je medzinárodný tréningový program zameraný na tvorivý predprodukčný proces. Účastníci sa počas tohto tréningového programu zameriavajú na skúmanie, identifikáciu a vylepšovanie charakteru a vizuálneho jazyka filmu.

Zameriava sa na treatmenty/scenáre a produkciu 2 scén z každého scenára/treatmentu.

Proces zahŕňa:
– vývoj treatmentu/scenára
– príprava na nakrúcanie; kasting, storyboardy a individuálne konzultácie s tútormi
– nakrúcanie; konzultácie týkajúce sa réžie
– strih; konzultácie týkajúce sa strihu
– vyhodnocovanie; individuálne, skupinové analýzy vyprodukovaných scén

Session 1:
29. február – 3. marec 2016

Účastníci: režiséri a scenáristi

Session 2:
18. – 26. apríl 2016

Účastníci: režiséri a scenáristi

Session 3:
20. – 28. jún 2016

Účastníci: režiséri, scenáristi a kameramani (prípadne aj producenti)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
1. december 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email