Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava organizuje podujatie pod názvom Emerging Producers, ktoré sa uskutoční od 26. do 30. októbra 2016 v Jihlave.

Podujatie je určené pre skúsených producentov, ktorí majú za sebou aspoň jeden realizovaný film (hraný alebo dokumentárny, stredometrážny alebo celovečerný), ktorý bol v kino distribúcii, na filmových festivaloch atď.

Hlavným cieľom projektu je prepojiť talentovaných európskych producentov s filmovými profesionálmi, obzvlášť so zameraním na dokumentárne filmy. Iniciovať diskusiu o súčasnom európskom produkčnom systéme, jeho efektivite a limitoch a pomenovať jeho nevyužité, či doposiaľ neobjavené možnosti.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
31. marec 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email