11. ročník propagačného a vzdelávacieho projektu združujúceho európskych producentov dokumentárnych filmov.
Hlavným cieľom workshopu je prepojiť talentovaných európskych producentov s filmovými profesionálmi, účastníkom sprístupňuje informácie v oblasti audiovízie a napomáha im hlbšie a rozsiahlejšie sa zorientovat na filmovom trhu. Ďalej im umožňuje nadviazať kontakt s producentmi z ostatných krajín, a zvyšuje tak potenciál budúcich európskych koprodukčných projektov.

Pre koho je Emerging producers určený?
Producent by mal mať niekoľkoročnú prax s potenciálom budúceho profesijného rastu a aspoň jeden už realizovaný film (hraný či dokumentárny celovečerný či středometrážní), ktorý vstúpil do kinodistribúcie, prípadne sa zúčastnil filmových festivalov.

Termín a miesto:
25. 10. – 30. 10. 2022 – MFDF Ji.hlava
Február 2023, Berlín

Uzávierka prihlasovania:
31. 3. 2022

Viac informácií