12. ročník propagačného a vzdelávacieho projektu združujúceho európskych producentov dokumentárnych filmov.
Hlavným cieľom workshopu je prepojiť talentovaných európskych producentov s filmovými profesionálmi, účastníkom sprístupňuje informácie z oblasti audiovízie a napomáha ich orientácii na filmovom trhu. Ďalej im umožňuje nadviazať kontakt s producentmi z ostatných krajín, a zvyšuje tak potenciál budúcich európskych koprodukčných projektov.

Producent by mal mať niekoľkoročnú prax s potenciálom budúceho profesijného rastu a aspoň jeden už realizovaný film (hraný či dokumentárny, celovečerný či stredometrážny), ktorý vstúpil do kinodistribúcie, prípadne sa zúčastnil filmových festivalov.

Termín a miesto:
23. 10. 2023 – 27. 10. 2023, Jihlava/CZ; Berlín/DE

Uzávierka:
31. 3. 2023

Kurzovné: 1 450 EUR (zahŕňa ubytovanie, občerstvenie a obedy)

Viac informácií