VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EACEA/23/2014

DÁTUM UZÁVIERKY: 4. december 2014

SPOLOČNOSŤ: Film Europe

PROJEKT: En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (r. R. Andersson, SE/DE/NO/FR/DK, 2014)

SUMA: 3 000 EUR