Uzávierka: 28 Máj 2021 o polnoci (CEST)

Cena ENCATC Research Award 2021 je otvorená pre začínajúcich výskumníkov

Prihlášku nájdete TU:

https://www.encatcresearchaward.org/call-for-applications/

Európska sieť pre kultúrny manažment a politiku v oblasti kultúry, ENCATC a Fond kultúrneho manažmentu univerzity v Antverpách vyhlásili 8. apríla výzvu pre začínajúcich výskumníkov.

Cieľom tohto prestížneho ocenenia je stimulovať akademický výskum v oblasti kultúrneho manažmentu a kultúrnej politiky s dôrazom na jeho aplikované výsledky. Cieľom ceny ENCATC research Award je tiež prispieť k procesu vytvárania siete vedcov, ktorí sú kompetentní robiť prelomové výskumné projekty v oblasti kultúrnej politiky a riadenia kultúry. Cena, ktorá sa udeľuje každý rok, pozostáva z víťaznej doktorandskej práce, ktorá sa uverejňuje v sérii kníh o riadení kultúry a kultúrnej politike, sérii publikácií špecializujúca sa na témy súvisiace s kultúrnym riadením a kultúrnou politikou na čele s ENCATC a financovaných Fondom kultúrneho manažmentu. Medzinárodné šírenie knižnej série ENCATC zabezpečuje Medzinárodná vydavateľská skupina Peter Lang.

Medzinárodná porota vyhodnotí prihlášky a vyberie 3 finalistov. Víťaz bude vybraný a vyhlásený pri príležitosti slávnostného udeľovania cien ENCATC Research Awards v októbri 2021.