Koordinátor: Stichting Melkweg (Holandsko)

 

Partneri: Bona Fide Civil Association (Slovensko), Culture and Art’s Project NOASS association (Lotyšsko), Fond B92 (Srbsko), Internationales Kultur Centrum ufaFabrik e.V. (Nemecko), Lodz Art Center (Poľsko), Mains D’OEuvres (Francúzsko),Röda Sten Kulturförening (Švédsko), Systeme Friche Theatre (Francúzsko),Tout Nouveau Théâtre (Francúzsko), Trans Europe Halles (Švédsko), Truc sphérique (Slovensko)

 

Popis projektu: Engine Room Europe je trojročný projekt venovaný udržateľnej budúcnosti nezávislého európskeho kultúrneho sektora, cez investovanie do kultúrnych pracovníkov a ich kreatívnych procesov. Tento cieľ bude dosiahnutý 3 ročným programom rôznych aktivít. Tieto programy budú mať 4 hlavné témy: umelecké produkcie a procesy, mobilita a tréning, medzikultúrny dialóg a udržateľnosť a všetky budú koordinované 11 partnermi, ktorí boli vybraní na základe ich geografickej polohy a skúseností. Vyvrcholením projektu bude konferencia v Amsterdame na jar roku 2014.

 

Výška grantu: 960.000,00 €

 

Webová stránka: teh.net/CHANGINGROOM/tabid/200/Default.aspx