Seminár: Business Development for Success: Popredné inovácie a zmeny vo filme a televízii, sa koná od 4. do 8. decembra 2019 v Berlíne (vrátane cestovných dní).
V záujme zachovania úspechu a rastu je nevyhnutné, aby sa audiovizuálne produkcie prispôsobili trhu a vykonávali zmeny účinne a efektívne.
Tento interaktívny workshop ponúka praktické znalosti o procesoch a metodológiách inovácií obchodného modelu a ich úspešnej implementácii. Jeho cieľom je pomôcť tvorcom získať potrebné zručnosti a zmýšľanie, aby mohli iniciovať a viesť zmeny a inovácie s cieľom čo najlepšie využiť príležitosti digitálneho posunu vo filme a televízii.
 
Uzávierka prihlasovania: 
31. 10. 2019
K dispozícii sú aj firemné zľavy a štipendiá
 
 
Termín a miesto:
4. – 8. 12 .2019, Berlín, Nemecko
 
 
Viac info