Workshop venovaný autorským právam ponúka teoretické aj praktické znalosti a stratégie pri vybavovaní autorských, osobnostných a hudobných práv.

Témy:

    Rights clearance strategies
    Copyright and its exemptions (Fair Use, parody etc.)
    Turning real life into film: Clearing personality rights
    Everybody’s nightmare? Clearing music rights
    Clearing trademarks, artwork and landmarks
    Who is paying? How E&O insurance works
    Global perspective: Cases in different national jurisdictions
    The big players: Clearing rights at US majors and the streamers
    Clearing rights for documentaries and factual entertainment
    Combining legal and creative

Kurzové: 590 EUR Early Bird do 2. 5. 2022 / 690 EUR (zahŕňa stravu)

EPI POSKYTUJE ŠTIPENDIÁ, uzávierka pre žiadosti o štipendiá: 2. 5. 2022

Termín a miesto
9. 6. 2022 – 11. 6. 2022, Berlín / Nemecko

Uzávierka prihlasovania:
2. 5. 2022

Viac informácií