Workshop nemeckého Erich Pommer Inštitútu venovaný digitálnej distribúcii, ktorý má výrobcom a distribútorom pomôcť maximalizovať dosah a príjmy ich filmov.
 
– najnovšie trendy a obchodné modely v digitálnej distribúcii
– digitálne (samo) distribúcie obsahu
– budovanie cieľového publika
– právny rámec
– nové zdroje príjmov
– prípadové štúdie

Termín a miesto:
5. – 9. 12. 2018, Berlín, Nemecko

Uzávierka prihlasovania:
15. 10. 2018

Cena: 1.266 EUR / 1.066 EUR (2. účastník z rovnakej spoločnosti) – zahŕňa ubytovanie a stravu

 
EPI POSKYTUJE ŠTIPENDIÁ, pre ďalšie informácie o štipendiách kontaktujte: Nora Weber

Viac informácií
 
Kontakt
Email