Túto jeseň prinesie Erich Pommer Institute až 3 medzinárodné workshopy zamerané na profesionálov z oblasti filmového a TV priemyslu. Všetky sa uskutočnia buď v mieste konania, ktoré je uvedené alebo online.

 

European Co-Production – Legal and Financial Aspects

Workshop ponúka exkluzívny pohľad na tvorbu niekoľkých nedávnych európskych koprodukcií, ako aj právne a finančné právo na výrobu a distribúciu.

Deadline: 7.9.2020
Miesto a dátum workshopu: 22. – 24. október / Palma de Mallorca
Všetky informácie a prihláška tu.


Clearing Rights for Film and TV

Workshop ponúka komplexný prehľad stratégií vysporiadania práv a potrebné právne vedomosti na včasné riešenie týchto problémov.
 
Deadline: 5.10.2020
Miesto a dátum workshopu: 19. – 21.11.2020 / Berlín
Všetky informácie a prihláška tu.
 
 
Digital Distribution – Maximizing Reach and Revenues
 
Workshop poskytuje aktuálny prehľad o trhu, vrátane súčasných kľúčových hráčov, ako aj praktické tipy a nástroje na speňaženie obsahu a oslovenie širšieho publika.
 
Deadline: 26.10.2020
Miesto a dátum workshopu: 10. – 12.12.2020 / Berlín
Všetky informácie a prihláška tu.