Uzávierka prihlasovania: 1. 4. 2019
Erich Pommer Institut (EPI, Nemecko), Canadian Media Production Association (Kanada) organizujú intenzívny tréningový program pre vybraných kanadských, amerických a európskych nezávislých producentov pod názvom Trans Atlantic Partners (TAP).
Cieľom programu je posilnenie spojenia medzi kanadským, americkým a európskym priemyslom a poskytnutie príležitostí na získavanie kontaktov.
 
TAP poskytuje detailné informácie o medzinárodných koprodukciách z kanadskej, americkej aj európskej perspektívy.
TAP je určený pre skúsených nezávislých producentov s minimálne 5 rokmi skúseností v oblasti filmovej a TV produkcie s vyprodukovaným minimálne jedným filmom alebo
TV seriálom.
TAP je určený pre skúsených producentov hľadajúcich medzinárodné koprodukčné tréningové programy/ profesionálny rozvoj.

TAP je otvorený hraným filmom a TV seriálom
TAP 2019 sa uskutoční:
Modul 1: jún / Nemecko
Modul 2: september /Kanada

Účastnícky poplatok: 5000 Eur

Viac informácií
Kontakt:
Email