Leading Innovation and Change in Film and TV
Digitalizácia, meniace sa návyky publika a inovácie v technológiách urýchlili tempo zmien v audiovizuálnom priemysle, ktoré ešte viac zosilnila pandémia. Tento vývoj odhalil, aké dôležité je pre profesionálov a spoločnosti rýchlo sa prispôsobiť trhu. Workshop predstavuje účastníkom celý rad podnikateľských prístupov, ktoré im pomôžu predvídať zmeny a inovovať svoje obchodné modely udržateľným spôsobom.
Termín: November 18-20 v Berlíne
K dispozícii sú štipendiá
Online info session: 6. október 2021, Zoom, bez poplatku, je nutné sa registrovať
DEADLINE: 1. 11. 2021
viac informácií
 
The Art of Negotiating Agreements for Film and TV
Dobré zmluvy sú nevyhnutné pre každú úspešnú dohodu v produkčnom priemysle. Tento workshop pomáha audiovizuálnym profesionálom rozvíjať prípravu pred rokovaním, aby mohli získať čo najlepšiu dohodu. Renomovaní odborníci tiež objasnia tajomstvá a špecifiká práve pri rokovaní v audiovizuálnom priemysle. Poskytnú exkluzívny pohľad na jeho vnútorné fungovanie a poskytnú komplexný prehľad o platformách VOD a ďalších potenciálnych obchodných partneroch. 
Termín: December 9-11 v Berlíne
K dispozícii sú štipendiá
DEADLINE: 15. 11. 2021
viac informácií