Workshops & Master Class je scenáristický tréningový program, ktorého cieľovou skupinou sú skúsení scenáristi (majú za sebou aspoň jeden realizovaný scenár) filmov určených pre kinodistribúciu.Workshop pozostáva z konzultácií scenárov vybraných projektov, individuálnych stretnutí so známymi filmovými tvorcami v rámci práce na vlastných projektoch hraných filmov.Scenáre by mali byť v pokročilom štádiu vývoja, aby sa maximalizoval efekt individuálnych stretnutí scenáristov s poradcami/lektormi workshopu.eQuinoxe International Screenwriters’ Workshop 2018 sa uskutoční v júni 2018.Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.Uzávierka prihlasovania:

30. Január 2018Viac informáciíKontakt:

Email