Workshops & Master Class je scenáristický tréningový program, ktorého cieľovou skupinou sú skúsení scenáristi (majú za sebou aspoň jeden realizovaný scenár) filmov určených pre kinodistribúciu.
Workshop pozostáva z konzultácií scenárov vybraných projektov, individuálnych stretnutí so známymi filmovými tvorcami v rámci práce na vlastných projektoch hraných filmov.
Scenáre by mali byť v pokročilom štádiu vývoja, aby sa maximalizoval efekt individuálnych stretnutí scenáristov s poradcami/lektormi workshopu.
eQuinoxe International Screenwriters’ Workshop 2020 sa uskutoční v novembri 2020 v Nemecku.
 
Uzávierka prihlasovania:
21. Júla 2020
 
Viac informácií
 
Kontakt:
Email