Workshops & Master Class je scenáristický tréningový program, ktorého cieľovou skupinou sú skúsení scenáristi (majú za sebou aspoň jeden realizovaný scenár) filmov určených pre kinodistribúciu.

Workshop pozostáva z konzultácií scenárov vybraných projektov, individuálnych stretnutí so známymi filmovými tvorcami v rámci práce na vlastných projektoch hraných filmov.

Scenáre by mali byť v pokročilom štádiu vývoja, aby sa maximalizoval efekt individuálnych stretnutí scenáristov s poradcami/lektormi workshopu.

eQuinoxe International Screenwriters’ Workshop 2018 sa uskutoční v októbri 2018 v Nemecku.

Účasť scenáristov je zdarma, scenáristom je hradené cestovné, ubytovanie a strava

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
30. Júna 2018

Viac informácií

Kontakt:
Email