Koordinátor: Centrum Kultury „Zamek“ (Poľsko)

Spoluorganizátori: Galéria SPACE (Slovensko), ConcentArt e.V(Nemecko), Stredoeuropský institut současného umění (Česká Republika)

Popis projektu: Témou projektu je diskusia o umení v oblasti Strednej a Východnej Európy. Akými cestami sa tieto štáty vydali po oslobodení sa od komunistickej ideológie, akým spôsobom oslavujú slobodu alebo zažívajú nové konflikty a hranice. Sústredíme sa na cezhraničný pohyb umelcov a umeleckých diel. 

Koncepciou projektu je zorganizovať 3 výstavy v 3 mestách (Poznan, Berlin, Bratislava) s tým istým názvom ERASED WALLS (Zmazané múry), ktoré sa budú venovať spoločnej téme. Spoločný zoznam umelcov bude vytvorený ôsmimi kurátormi z rôznych krajín. Nie každá výstava bude identická a bude prezentovať všetkých umelcov. Každá z výstav bude založená na rovnakom princípe ale bude fungovať v inom kontexte a zložení. 

Výstava v Poznani bude súvisieť s Mediations Biennale a konferenciou ASEM. Bratislavská výstava bude ovplyvnená Crazycurators Biennale. Akcia v Berlíne bude záverečným vyhodnotením projektu spolu s dvoma konferenciami. Prvá z nich za účasti všetkých kurátorov sa uskutoční v Prahe a záverečná v Poznani.

Výška grantu: 200 000 €

Webová stránka: www.erasedwalls.eu/