Erich Pommer Institut (EPI) ponúka tréningové programy navrhnuté tak, aby uspokojili špecifické potreby európskeho audiovizuálneho priemyslu. Ich cieľom je umožniť filmovým a TV profesionálom aktualizovať a efektívne prehlbovať vedomosti.

Cieľovou skupinou sú profesionáli z filmového a TV priemyslu (producenti, distribútori, zodpovední dramaturgovia, TV vysielatelia, bankári a právnici).

The Art of Negotiating Agreements for the Media Industry je zameraný na pochopenie zmlúv a tréning metód a techník vyjednávania
29. apríl – 3. máj 2015, Barcelona/Španielsko

European Co-production: Legal and Financial Aspects je zameraný na úspešné európske koprodukcie, stratégie financovania a právny rámec.
14. – 18. október 2015, Berlín/Nemecko

Digital Strategies – Financing, Marketing and Distributing 2.0 svet nových médií, kapitalizácia na príležitostiach digitálneho sveta
25. – 29. november 2015, Berlín/Nemecko

Podujatia sú organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Kontakt:
Email