Erich Pommer Institut organizuje tréningový program pod názvom European TV Drama Lab. Program je určený pre skúsených kľúčových hráčov európskeho TV priemyslu (scenáristov, tvorivých a výkonných producentov a vysielateľov) a preskúma dôležité prvky úspešných dramatických TV seriálov.

Pozostáva z nasledujúcich modulov:

Modul 1: Rámec pre úspešný európsky dramatický TV seriál
máj 2018 (Berlín/Nemecko)
Témy:


– stav priemyslu

– trendy v TV seriáloch

– právne a finančné aspekty európskych koprodukcií

– prípadové štúdie úspešných európskych a amerických TV seriálov

– najnovšie trendy v oblasti 360° obsahu

Modul 2: Kreatívne bludisko
november 2018 (Berlín/Nemecko)
Témy:


– princípy Writers’s Room simulácie (scenáristi a tvoriví producenti)

– manažment tvorivých tímov (producenti, výkonní producenti a vysielatelia)Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.Uzávierka prihlášok:
5. marec 2018


Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email