Erich Pommer Institut organizuje tréningový program pod názvom European TV Drama Series Lab určený pre kľúčových hráčov európskeho TV priemyslu.

Program je určený pre skúsených kľúčových hráčov európskeho TV priemyslu (scenáristov, tvorivých a výkonných producentov a vysielateľov) a preskúma dôležité prvky úspešných dramatických TV seriálov.

Pozostáva z nasledujúcich modulov:
Modul 1: Rámec pre úspešný európsky dramatický TV seriál

30. jún – 5. júl 2015 (Berlín/Nemecko)

Témy:
– stav priemyslu
– trendy v TV seriáloch
– právne a finančné aspekty európskych koprodukcií
– prípadové štúdie úspešných európskych a amerických TV seriálov
– najnovšie trendy v oblasti 360° obsahu

Modul 2: Kreatívne bludisko
9. – 15. november 2015 (Berlín/Nemecko)

Témy:
– princípy Writers’s Room simulácie (scenáristi a tvoriví producenti)
– manažment tvorivých tímov (producenti, výkonní producenti a vysielatelia)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlášok:
25. apríl 2015

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email