Erich Pommer Institut organizuje tréningový program pod názvom European TV Drama Lab určený pre kľúčových hráčov európskeho TV priemyslu.

Program je určený pre skúsených kľúčových hráčov európskeho TV priemyslu (scenáristov, tvorivých a výkonných producentov a vysielateľov) a preskúma dôležité prvky úspešných dramatických TV seriálov.

Pozostáva z nasledujúcich modulov:

Modul 1: Rámec pre úspešný európsky dramatický TV seriál
9. – 14. máj 2017 (Berlín/Nemecko)
Témy:

– stav priemyslu
– trendy v TV seriáloch
– právne a finančné aspekty európskych koprodukcií
– prípadové štúdie úspešných európskych a amerických TV seriálov
– najnovšie trendy v oblasti 360° obsahu

Modul 2: Kreatívne bludisko
30. október – 5. november 2017 (Berlín/Nemecko)
Témy:

– princípy Writers’s Room simulácie (scenáristi a tvoriví producenti)
– manažment tvorivých tímov (producenti, výkonní producenti a vysielatelia)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlášok:
13. marec 2017

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email