Erich Pommer Institut (EPI) ponúka tréningové programy navrhnuté aby uspokojili špecifické potreby európskeho audiovizuálneho priemyslu. Ich cieľom je umožniť filmovým a TV profesionálom aktualizovať a efektívne prehlbovať vedomosti.

Cieľovou skupinou sú profesionáli z filmového a TV priemyslu (producenti, distribútori, zodpovední dramaturgovia, TV vysielatelia, bankári a právnici).

EUROPEAN CO-PRODUCTION – Legal and Financial Aspects

– Ako úspešne koprodukovať v Európe
– Finančné stratégie a právny rámec

Témy:
– bilaterálne zmluvy a Európsky dohovor o filmovej koprodukcii
– daňové úľavy v Európe a mimo nej
– marketing a distribúcia
– zdieľanie výnosov a „vodopádové“ scenára

15. – 19. október 2014, Berlín/Nemecko

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.


DIGITAL STRATEGIES – Financing, Marketing and Distributing 2.0

– digitálna distribúcia: maximalizácia dosahu a výnosov
– crowd funding, zainteresovanie publika (audience engagement)
– stratégie pre transmediálne projekty
– inšpiratívne a cutting-edge prípadové štúdie

3. – 7. december 2014, Berlín/Nemecko

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Viac informácií o EPI

Kontakt:
Email