Erich Pommer Institut organizuje tréningový program pod názvom European TV Drama Series Lab určený pre skúsených kľúčových hráčov európskeho TV priemyslu (scenáristov, tvorivých a výkonných producentov a vysielateľov) a preskúma dôležité prvky úspešných dramatických TV seriálov.

Pozostáva z nasledujúcich modulov:

MODUL 1: 1. – 6. júl 2014 (Berlín)
Rámec pre úspešný európsky dramatický TV seriál

Témy:
– stav priemyslu
– trendy v TV seriáloch
– právne a finančné aspekty európskych koprodukcií
– prípadové štúdie úspešných európskych a amerických TV seriálov
– najnovšie trendy v oblasti 360° obsahu

MODUL 2: 17. – 23. november 2014 (Berlín)
Kreatívne bludisko

Témy:
– princípy Writers’s Room simulácie (scenáristi a tvoriví producenti)
– manažment tvorivých tímov (producenti, výkonní producenti a vysielatelia)
– úloha Showrunnera

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlášok:
25. apríl 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email