Erich Pommer Institut organizuje tréningový program pod názvom European TV Drama Series Lab určený pre kľúčových hráčov európskeho TV priemyslu.

Program je určený pre skúsených kľúčových hráčov európskeho TV priemyslu (scenáristov, tvorivých a výkonných producentov a vysielateľov) a preskúma dôležité prvky úspešných dramatických TV seriálov.

Pozostáva z nasledujúcich modulov:
MODUL 1: 1. – 6. júl 2014 (Berlín)

Rámec pre úspešný európsky dramatický TV seriál

Témy:
– stav priemyslu
– trendy v TV seriáloch
– právne a finančné aspekty európskych koprodukcií
– prípadové štúdie úspešných európskych a amerických TV seriálov
– najnovšie trendy v oblasti 360° obsahu

Modul 2: 17. – 23. november 2014 (Berlín)
Kreatívne bludisko

Témy:
– princípy Writer’s Room simulácie (scenáristi a tvorivý producenti)
– manažment tvorivých tímov (producenti, výkonní producenti a vysielatelia)
– úloha Showrunnera

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlášok:
25. apríl 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email