VÝZVA: Podpora vývoja jednotlivých projektov EAC/S30/2013
DÁTUM UZÁVIERKY: 6. jún 2014
SPOLOČNOSŤ: Punkchart Films
PROJEKT: Erik
SUMA: 30 000 EUR