ZeLIG – School for Documentary, Television and New Media (Bolzano – Taliansko) organizuje ďalší ročník workshopu ESoDoc – European Social Documentary.

ESoDoc má za cieľ preklenúť medzeru medzi výrobou dokumentárnych filmov neziskovými organizáciami pre kiná a TV na jednej strane a rastúcim video dopytom v oblasti nových médií na strane druhej.

Workshop pozostáva z troch týždňových sessions, počas ktorých účastníci, či už jednotlivo alebo v skupinách zrealizujú svoj dokumentárny projekt.

EsoDoc 2016 sa uskutoční:
Session 1: 3. – 9. máj 2016, Sommarøy Artic Hotel, Tromsø/Nórsko
Session 2: 20. – 26. jún 2016, Schloss Goldrain, Goldrain/Coldrano/Taliansko
Session 3: polovica septembra 2016, Palermo/Taliansko (TBC)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
29. január 2016

Viac informácií a prihlasovania

Kontakt:
Email