ZeLIG – School for Documentary, Television and New Media (Bolzano – Taliansko) organizuje ďalší ročník workshopu ESoDoc – European Social Documentary.

ESoDoc má za cieľ preklenúť medzeru medzi výrobou dokumentárnych filmov neziskovými organizáciami pre kiná a TV na jednej strane a rastúcim video dopytom v oblasti nových médií na strane druhej.

Workshop pozostáva z troch týždňových stretnutí, počas ktorých účastníci, či už jednotlivo alebo v skupinách zrealizujú svoj dokumentárny projekt.

EsoDoc 2017 sa uskutoční:
Session 1: 22. – 28. apríl 2017, Goldrain/Taliansko
Session 2: 22. – 28. jún 2017, Tromsø/Nórsko
Session 3: október 2017, Vilnius/Litvas

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
27. január 2017

Viac informácií a prihlasovanie

Kontakt:
Email