ZeLIG – School for Documentary, Television and New Media(Bolzano – Taliansko) organizuje ďalší ročník workshopu ESoDoc – European Social Documentary.

ESoDoc má za cieľ preklenúť medzeru medzi výrobou dokumentárnych filmov neziskovými organizáciami pre kiná a TV na jednej strane a rastúcim video dopytom v oblasti nových médií na strane druhej. Ide o iniciatívu, ktorá pomáha vzdelávať v oblasti multimediálnych presahov. Prihlásiť sa môžu odborníci, ktorí chcú rozšíriť svoje pole pôsobnosti v oblasti dokumentárnych filmov tým, že rozvíjajú schopnosti a zručnosti pri budovaní príbehu, networkingu, financovaní a hľadaní nových distribučných stratégií.

Workshop pozostáva z troch týždňových stretnutí, počas ktorých účastníci, či už jednotlivo alebo v skupinách zrealizujú svoj dokumentárny projekt.

EsoDoc 2018 sa uskutoční:
Session 1: 31. máj – 6. jún 2018, Tromsø/Nórsko
Session 2: 16. – 22. júl 2018, Bolzano/Taliansko
Session 3: september / október 2018, info čoskoro

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
2. marec 2018

Viac informácií a prihlasovanie

Kontakt:
Email