ESoDoc – European Social Document je iniciatíva pre odborníkov v oblasti médií, ktorí chcú deklarovať hodnoty diverzity a spoločnej tvorby v lineárnych a nelineárnych projektoch a rozvíjať ich na rôznych formátoch a platformách. Medzinárodný vzdelávací program zameraný na vývoj dokumentárnych filmov so sociálnou tematikou je určený dokumentaristom a producentom, pracovníkom neziskových organizácií a producentom v oblasti nových médií a cross-médií, ktorí chcú zväčšiť vplyv svojich dokumentárnych a crossmediálních projektov. Program ESoDoc zvýši vašu schopnosť inovatívneho rozprávania dokumentov s cieľom poskytnúť kreatívne impulzy pre rozvíjajúcu sa dynamiku trhu a reagovať na jeho trendy pružným, vzájomne spolupracujúcim a interdisciplinárnym spôsobom.

ESoDoc pozostáva z:
troch intenzívnych týždňových pobytových stretnutí, ktoré sa konajú na troch rôznych miestach v celej Európe
• Rozšírených online sessions, ktoré sa uskutočňujú v medziobdobiach 
individuálneho tútorstva medzinárodných odborníkov

Pre koho je tréning?

ESoDoc je určený pre autorov, režisérov a kreatívnych producentov, ktorí sú ochotní venovať čas a energiu procesu kreatívneho rozvoja v ESoDoc

Účastnícky poplatok:
1500 Eur / 750 Eur pre účastníkov z krajín z nižšou produkčnou kapacitou (aj SR)

Termín a miesto: 

1. tréning – 7. – 13. 5.2019 – Tromso, Nórsko

2. tréning – 14. – 20. 7. 2019 – Bolzano, Taliansko

3. tréning – TBC

Uzávierka prihlasovania: 7. 2. 2019

Viac informácií

Kontakt