ESoDoc – European Social Documentary je vzdelávacia iniciatíva pre profesionálov v oblasti médií, ktorí túžia objavovať nový potenciál pre svoje dokumenty a projekty nových médií.
ESoDoc je určený pre scenáristov, režisérov a tvorcov, ktorí chcú pristupovať k svojmu projektu z rôznych uhlov a skúmať nové formy a formáty audiovizuálnej produkcie.
ESoDoc sa zameriava na posilnenie zručností pre inovatívne divácky atraktívne rozprávanie. Program pomôže pri rozvoji schopností rozprávať príbehy, aby z projektov urobili originálny a presvedčivý príbeh, ktorý zaujme publikum.
 
Uzávierka prihlasovania: 
18. 2. 2020
 
Termín a miesto:
TBC
 
Viac informácií